Roma e Vaticano 2019

Filippo Sassòli:Weisenfeld:Guaro:
Nikolaus Heidelbach:


Video da Vinci: