Kyiv 2007

Home

video
CP1012787 DSC08786 DSC08787
DSC08806 DSC08843 DSC08857
DSC08859 DSC08875 DSC08887
DSC08890 DSC08895 DSC08903
DSC08940 DSC08949 DSC08957
DSC09004 DSC09006 DSC09013
DSC09017 DSC09020 DSC09034
DSC09037 DSC09049 DSC09056
DSC09057 DSC09059 DSC09072
DSC09073 DSC09080 DSC09084
DSC09085 DSC09093 DSC09104
DSC09127 DSC09130 lukera-ya-yura-oleg-olya-1963